Privacybeleid

Privacyverklaring en cookies

Van Boven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons geeft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de (aan)vraag, suggestie en/of opmerking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet AVG/GDPR, worden door Van Boven nageleefd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Van Boven verkoopt geen gegevens

Van Boven gebruikt en bewaart je persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot je bestelling, (aan)vraag, suggestie, opmerking om dit zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Danwel zodat wij jou goed kunnen informeren en op de hoogte kunnen houden over het verloop. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van Van Boven en/of als je een verkooppunt van ons bent, verleen je tegelijkertijd toestemming om je persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Van Boven gebruikt deze opgeslagen informatie om je te informeren over activiteiten in ons bedrijf, het doen van andere aanbiedingen van Van Boven. Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van je bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift.

Privacyverklaring

Lees rustig deze privacyverklaring door. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.
Kunststoffenindustrie Van Boven B.V. en Van Boven Projectbouw B.V. hechten groot belang aan de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website en die gebruik maken van onze diensten op een andere manier. We zorgen dat de persoonlijke informatie die je aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal waarden.

 • Informeren: Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Dit gebeurt zowel mondeling als via deze privacyverklaring.
 • Verzameling gegevens beperken: Er wordt nauw op gelet om de informatieverzameling zoveel mogelijk te beperken en alleen datgene wat echt nodig is.
 • Gegevens blijven ‘achter slot en grendel’: De gegevens worden niet gedeeld en ook niet ingezet voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen: We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.
 • Openheid: Je kunt altijd op aanvraag je gegevens inzien, corrigeren en/of laten verwijderen.

In deze privacyverklaring lees je hoe Kunststoffenindustrie Van Boven B.V. en Van Boven Projectbouw B.V. je recht op privacy beschermen en respecteren. Zo ook welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Algemeen

De AVG / GDPR is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres (alleen bij webformulieren)

Publicatie en verkopen

Wij publiceren en verkopen geen klantgegevens.

Contactformulier en overige webformulieren

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een van onze webformulieren. We vragen u dan om diverse gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De nieuwsbrief

Wanneer je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief van Van Boven Kunststoffen worden je gegevens bewaard in Mailchimp, ons systeem voor het verzenden van nieuwsbrieven. Deze gegevens delen wij niet met derden en gebruiken we niet voor andere doeleinden. In Mailchimp blijven de gegevens bewaard zo lang je hier toestemming voor geeft. Onder elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid je af te melden, daarna verwijderen wij je gegevens uit Mailchimp.

Mailchimp maakt gebruik van cookies. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van de nieuwsbrieven. Gegevens die wij analyseren zijn bijvoorbeeld hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend of op welk artikel het meeste wordt geklikt. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring van Mailchimp.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Uiteraard zorgen wij dat onze partners dezelfde regels als wij hanteren rondom je privacy.

Cookies

We gebruiken alleen cookies die nodig zijn om statistieken op de website worden bijgehouden. Dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Bij het versturen van een webformulier wordt je IP adres vermeld. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen via je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Meer informatie over cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Statistieken worden op de website bijgehouden, dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
Wij maken binnenkort gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestelling(en)/aanvraag af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard horen we het eerst als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. We gaan daarover graag met je in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van Boven Kunststoffen en Van Boven Projectbouw
De heer Arjan Mul
Schelluinsestraat 52-56
4203 NN Gorinchem
Telefoon: +31(0)183 633 4 77
E-mail: a.mul@van-boven.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018

Cookies

In dit cookiebeleid lees je meer over de cookies die wij op onze website gebruiken en over doeleinden van dit gebruik. Door verder te klikken en gebruik te (blijven) maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies tijdens je bezoek aan onze website.

Wat zijn cookies nu eigenlijk?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Analytische cookies
  Met analytische cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze website geheel geanonimiseerd. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Socialmediacookies van derden:
  Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, gebruik van Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.
 • Functionele of noodzakelijke cookies
  Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website van Van Boven naar behoren te functioneren. Voor gebruik van functionele of noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor je privacy is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Reden gebruik analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om het gebruik van onze website te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Dit helpt ons om onze website te optimaliseren.

Hoe werken socialmediacookies van derden?

Indien je op onze website terecht bent gekomen door Facebook, Google+, Pinterest, Instagram of Twitter te klikken, dan bestaat de mogelijkheid dat zij een cookie heeft geplaatst en deze cookie uitleest op het moment dat je onze website bezoekt. Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven

 • Facebook
 • Google+ / YouTube
 • Instagram
 • Twitter

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat onze website cookies plaatst of uitleest, dan adviseren we je om je browserinstellingen aan te passen. Als gevolg hiervan ontvang je een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst of worden cookies geweigerd. Ook kan je via je browser de reeds geplaatste cookies verwijderen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat je deze helemaal niet meer kunt zien.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser

© Van Boven® Daglichtoplossingen

Ontwerp en realisatie: Impuls