IMG 2071

Van Boven lichtstraten bieden verschillende mogelijkheden voor ventilatie:

  • Ventilatie-luiken
  • Lamellen-units
  • Kopschotventilatoren 
Schaarluik eenzijdig

Ventilatie-luiken

Met de Van Boven Ventilatie-luiken wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie. Deze luiken bestaan uit één of meerdere vakken van een lichtstraat. Ze scharnieren aan één zijde en zijn standaard voorzien van 230V motoren, maar 24V of pneumatisch is ook mogelijk.

Lamellen-units

Indien gewenst kan natuurlijke ventilatie ook bewerkstelligd worden door middel van units met beweegbare lamellen. Deze zijn zowel in elektrische (230V of 24V) als pneumatische variant leverbaar en kunnen zowel losstaand als verbonden met een lichtstraat worden geplaatst.

Kopschotventilatoren

Indien men de voorkeur geeft aan mechanische ventilatie heeft Van Boven de mogelijkheid om ventilatoren (230V) in te bouwen in de kopschotten van lichtstraten. Deze ventilatoren hebben een luchtverplaatsing van 700 m³ / uur.

Wind- en regensturing

Van Boven ventilatie-luiken en lamellen-units kunnen desgewenst gekoppeld worden aan een wind- en regensturing. Deze zorgt ervoor dat de luiken automatisch sluiten bij regen of (harde) wind.

RWA foto

Rook- en warmte-afvoersystemen

Naast luiken voor ventilatie levert Van Boven ook systemen voor
Rook- en warmteafvoer (RWA).

Deze systemen zorgen ervoor dat bij brand de rook, warmte en giftige gassen zo snel mogelijk worden afgevoerd naar de buitenlucht. De in het gebouw aanwezige mensen kunnen dan gemakkelijker vluchten en de brandweer hoeft geen kostbare tijd te verliezen met het maken van rook-afvoeropeningen. Ook kan de brandhaard sneller gelokaliseerd en bestreden worden met een RWA-systeem. Een goed RWA-systeem is een verstandige investering in de veiligheid van uw medewerkers en uw bedrijf. Het is niet voor niets dat RWA-installaties vaak een verplicht onderdeel zijn van panden.

Het Van Boven RWA-luik Nova3225 is een luik wat d.m.v. twee elektrische (24V) schaarmechanisme verticaal omhoog beweegt. Het bestaat uit 3 vakken van een lichtstraat.

De Van Boven RWA-luiken zijn gecertificeerd volgens de normen
NEN-EN 12101-2 en NBN S-21-208-1.

Certificeringen:

Indien een Nova3225 RWA-luik niet gewenst of niet mogelijk is, heeft Van Boven ook de mogelijkheid om lamellen-units te leveren om RWA-functie te bewerkstelligen.

Montage door onze eigen monteurs mogelijk

Geen ervaring met het plaatsen van een lichtstraat? Van Boven begeleidt elk project, groot of klein, van tekentafel tot de definitieve montage door onze eigen gespecialiseerde montageteams.

© Van Boven® Daglichtoplossingen

Ontwerp en realisatie: Impuls